Evaluaties en retraites van de raad bieden uitstekende platforms voor het identificeren van interesses, het bij de oppervlakte komen van kwesties, de bevorderen betreffende discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In dikwijls bedrijven is deze processen standaard geworden en passen ze zeker keurig in uw activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en verstrekken ze een mogelijkheid aan het bestuur om niets alleen de uitvoerende bestuurders, maar eveneens het andere senior bedrijfsvoering te ontmoeten. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Er is genkele magische formule voor beslist beoordeling sinds een bestuur (of commissie). Het doel is om de openhartige opvattingen betreffende elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt en de effectiviteit ervan indien een groep. De evaluaties variëren fors qua reikwijdte en doel. Ze inslikken zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot een prestaties met elke regisseur. Het besturen van beslist bedrijf zijn een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen inslikken worden opgebruikt door urgente kwesties van de etmaal. Een effectieve manier om het allemaal in perspectief te bewaren, is door uit het beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voor bestuurders om belangrijke voornemenzin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen boven minder formele settings.
  • Evalueer een prestaties plus behoeften van het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling van het handelsbedrijf.
  • Bouwsector consensus plus los nieuwe meningsverschillen op voordat ze problemen inslikken worden.

board management software

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate betreffende vertrouwdheid plus vertrouwen tussen de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daarginds mogelijkheden bestaan om bestuurders elkaar boven een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn een paar suggesties:

  • Regel voordat elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om plaatsen toe erbij wijzen betreffende elke bestuurder om bij een diner te vertrekken zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in uw loop met een jaar de gelegenheid heeft door naast elke andere directeur te zitten en daarmee te praten.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of het leidende directeur, als de voorzitter lid is met het management) moet ten minste een keer per jaar samenkomen met dezelfde individuele bestuurder om beslist maaltijd erbij horen met de directeur over u bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan eveneens problemen betreffende de oppervlakte brengen waarover spanning of irritatie is.
  • Een CEO behoren minstens dezelfde keer per jaar aangaande elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te horen die een directeur heeft over u bedrijf, de management en de evenement van een CEO. De NED-voorzitter, als die er is, moet hier nauw bij word betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen een stoel te lobbyen waar zich soms spanningen alsof problemen voordoen.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview van elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door een voorzitter, een hoofdregisseur of een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot een succesvolle evaluatie is het creëren met een omgeving waarin respondenten openhartig bestaan. Ze moeten er er gerust van zijn dat hun antwoorden niets aan hen kunnen belanden toegeschreven en dat zij zich niet persoonlijk aan het hele bord zullen schamen door wat iemand anders in uw groep over hen zal zeggen. Het evaluatie dienen worden gevolgd door beslist rapport aan de voltallige raad plus, indien met toepassing, betreffende individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet alleen de Diligent mens die het onderwerp zijn van zo'n opmerking de opmerking bij zien krijgen. Mensen hebben een hele natuurlijke neiging vanwege zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand te verminderen, zijn om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van een oefening zijn om een prestaties te verbeteren in plaats met kritiek te leveren op prestaties ofwel gedrag. Het behandelen betreffende beoordelingen indien een toekomstgericht planningsproces, bij plaats van een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien betreffende het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is u tijd aan het bestuur. De retraite wordt beslist locatie voor groepsdiscussie met de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen belanden opgelost.